14 Nisan 2017 Cuma

CEHENNEMDEN EVVEL SON ÇIKIŞ...

Türkiye'den İsrail'e  Cumhuriyet tarihi boyunca göç oldu. Cumhuriyetin ilk yıllarında bu göç çok fazla değildi.
1927 yılında genç Türkiye Cumhuriyetinde ilk defa nüfus sayımı yapıldı. Türkiye'de  81.872 Yahudi yaşadığı anlaşıldı.
Haziran 1934 de Tekirdağ'da Yahudiler pogroma uğradılar. (1934 Trakya olayları-La Fortuna) Kitleler halinde yağmadan-katliamdan canlarını kurtarmak için,  mallarını mülklerini bırakıp kaçtılar. Bir kısım Yahudiler can havli ile Bulgaristan’a ve Yunanistan’a geçti. Geri dönemediler. Sonraki yıllarda Nazilerin kucağına düştüler. Hepsi kamplarda öldürüldüler.  İstanbul’a kaçanlardan bazıları o zamanki Filistin'e göç ettiler. Eretz İsrael, umuda yolculuk…  
1935 yılında Türkiye Cumhuriyetinde ikinci kez genel nüfus sayımı yapıldı. Türkiye Yahudilerinin sayısı yaklaşık 79.000 e gerilediği görüldü. .
Mayıs 1941 de,   1896 ile 1916    yılları arasında doğan bütün "gâvur erkekler"  güya   ihtiyaten askere alındı. (20 sınıf ihtiyat askerleri-Las vente klasas) Türkiye Cumhuriyeti yüzyıllardır bu topraklarda yaşayan kendi vatandaşlarına,  Çanakkale’de birlikte savaştıkları, birlikte şehit oldukları kendi yurttaşlarına sırf  Müslüman olmadıkları için güvenmiyordu. Onları bir şekilde gözaltında tutmak için askere aldılar. Güya askere… Ellerine silah yerine kazma kürek verdiler. Yol inşaatlarında insanlık dışı şartlarda çalıştırdılar. Hepsi sıtma ya da dizanteri oldu. Sağ kalanlar  Temmuz 1942 de terhis edildiler.
Terhisin üstünden daha  bir - iki ay geçmemişti ki darbenin büyüğü geldi. Ağustos 1942 de bütün "gâvurlara"  bu defa varlık vergisi  geldi. Ödeyemeyenler Aşkale'ye sürgüne gönderildiler. Birçokları oralarda öldüler... Yahudiler canlarını, mallarını, mülklerini, onurlarını,  kaybettiler.
Önemli bir şey daha kaybettiler.
Ülkelerine olan güvenlerini…
O yıllarda bir gün İsrail devletinin kurulabileceği hayali bile Yahudileri  vaat edilmiş topraklara göç etmeye yetti. Dünyanın her yerinden Filistin’e göç etmeye başladılar. Türkiye Yahudileri de ancak kendi memleketlerinde rahat edebileceklerine inandıkları için bu göçe katıldılar.
1945 yılında yapılan genel nüfus sayımında Türkiye'de 76.965 Yahudi yaşarken bu sayı, 1948  yılında  49.995 kişiye düştü. Yahudi  nüfusu 3-4 sene içerisinde neredeyse yarı yarıya azalmıştı. Bunda 1948 yılında İsrael devletinin doğmasının da etkisi elbette ki çok büyük oldu.
1955 yılının Eylül ayında 6-7 Eylül olayları yaşandı. “Gâvurların” mağazaları evleri talan edildi, yağmalandı. Kadınlarına, kızlarına acımadan tecavüz edildi. Tecavüze uğradığı için sırf Balıklı Rum Hastanesine başvuran kadınların sayısı 200 den fazla idi. Ne vahşet Ya rabbim!
Yine kaçlar, yine göçler...
Daha sonraki yıllarda göç giderek yavaşladı. 1980 ihtilalinden evvel iç savaş tehlikesi ile karşı karşıya kalan Türkiye'den İsrail'e  bir göç dalgası daha yaşandı. Ancak   12 Eylül darbesinden sonra geri dönüşler de çok oldu. 2000li yıllara geldiğimizde Türkiye'de  yaklaşık 20-25   bin Yahudi kalmıştı.
Son beş-on senede  Türkiye'den İsrail'e göç eden Yahudilerin sayıları aşağıdadır:
2010  senesi, toplam 146 kişi, 11 aile, 21 çocuk, üniversiteye katılmak için 11 genç...
2011  senesi, toplam   92 kişi,   9 aile, 15 çocuk,  üniversiteye katılmak için 14 genç...
2012  senesi, toplam   69 kişi,   8 aile, 12 çocuk,  üniversiteye katılmak için 12 genç...
2013  senesi, toplam   64 kişi,   6 aile,   9 çocuk,  üniversiteye katılmak için   3 genç...
2014  senesi, toplam   60 kişi,   9 aile, 15 çocuk,  üniversiteye katılmak için   3 genç...
2015  senesi, toplam   77 kişi,   8 aile, 13 çocuk,  üniversiteye katılmak için 11 genç...
2016 senesi,  toplam 112 kişi, 12 aile, 19 çocuk,  üniversiteye katılmak için 19 genç…
2017 senesi şimdilik ile toplam 45 kişi.

Şimdilerde ise Türkiye'de yaşayan Yahudilerin  sayısı  yaklaşık 17.000 civarı.
Bu bilgilerin ışığında bakıldığında, İsrael’e, son yıllarda hiç öyle önemli bir göçün gerçekleşmediğini görüyoruz. Ancak bu böyle devam etmeyecek gibi gözüküyor.  Özellikle 16 Nisan referandumunda sonuç evet çıkarsa bu sene 50li yıllardan beri yaşanan en büyük göç dalgasına şahitlik edebiliriz. Hoş evet çıksa ne olur, hayır çıksa ne olur? Erdoğan zaten ülkeyi başkan gibi yönetiyor. Olağan üstü hal de var. Ne parlamentoyu takıyor ne anayasa mahkemesini…
Yahudiler tedirgin. Bütün gayrimüslimler tedirgin. Beyaz Türkler de tedirgin. Parası olan yurt dışına gönderiyor. Beyannamesini de vergisini de vermeye razı. Artık Türkiye’ye itimat etmiyor.
Gidebilenler gidiyor. Yahudiler İsrael’e gidiyorlar. Biraz da Kanada’ya. Amerika’ya gidenler de yok değil ama çok az. Bakmayın 2-3 bin kişinin İspanyol ya da Portekiz pasaportu çıkarttığına. Oralara gidenler parmakla sayılacak kadar az.
Göç dalgası bu sene çok büyük olacak. Tahmin etmiyorum. Biliyorum. Eminim.
Çünkü:
1-    Yahudiler olsun, gayrimüslimler olsun, hatta beyaz Türkler artık para kazanamıyorlar. Ülke ekonomisi can çekişiyor. Ticaret yapanlar hiç memnun değiller.
2-    Mülklerin değeri düştü. Satmak isteyen de satamıyor. Alıcı yok.
3-    Birikimlerini bankada değerlendiren emekliler aldıkları faizin iki mislini doların yükselmesi dolayısı ile kaybediyorlar. Gelir yok. Kayıp var.
4-    Çocuklarına iyi eğitim vermek isteyen aileler, iyi okullar için inanılmaz bedeller ödemek zorundalar. Kim ödeyebilir bu paraları?
5-    Yahudi olsun, Müslüman olsun herkes çocuğunu kendi dininden birisiyle evlendirmek ister. Bunda haklıdır da. Kuş kuşla, balık balıkla. Ancak Yahudiler için bu durum zorlaştı. Cemaat çok küçüldü. Gençler biri birilerini bulamıyorlar. Evlenemiyorlar.  
6-    Adalete güven kalmadı.
7-    Kanunsuzluk her yanı sarmış. Kimsenin kanundan korktuğu yok. Hırsızlık, dolandırıcılık, soygun, kadın cinayetleri,  çocuklara tecavüzler aldı başını gitti. Güpegündüz Şişli’de uyuşturucu bağımlıları yerlerde sürünüyor.
8-    Türkiye’nin siyasi gidişatı giderek bir İslam devleti haline dönüşmekte…
9-    Basın susturulmuş durumda. Ya onlara biat edeceksin, ya da parmaklıkların arkasına…
10- Türkiye Dünyanın en antisemit ülkesi oldu. İran’ı bile solladı.
11- İsrael – Türkiye ilişkilerinde normalleşme… Pöh! TRT, devlet televizyonu, Payitaht dizisini seyret de anla normalleşmeyi. Yalancılar, şerefsizler. Bu ülkede hiç mi tarihçi yok? Neredesiniz korkaklar? Bu mu sizin bildiğiniz tarih?  Antisemitizm devlet eliyle pompalanıyor. Yok mu bütün bunlar yalan diyecek bir tarihçi?
12- TİKA (Türk İş Birliği Koordinasyon Ajansı) yetkilisi İsrael’de tutuklandı. Güya Gazze’ye yardım paralarını HAMAS’a nasıl dağıttığını tek tek itiraf etti. Türkiye’ye dönebilseydi Hamas’a vermek üzere harita bilgileri alacaktı. Al sana normalleşme… Hani Türkiye’de İsrael karşıtı bir harekete izin verilmeyecekti?
13- Yolsuzluklar ayyuka çıktı. Devlet eliyle yolsuzluk hem de. Halk bankası müdürü ABD’de tutuklandı. Reza Zarrab davasını takip ediyor musunuz? Adam neler itiraf ediyor?  Milyarlarca doları dağıtmış bakanlara, çocuklarına ve daha bir sürü yetkiliye. Kimse kılını kıpırdatmıyor ya da kıpırdatamıyor. Hatta kafasını kuma gömüp okumuyor bile.
Uzun lafın kısası bitmiş bu devlet, bitmiş bu ülke.   Çivisi çıkmış.
İsrael’de bugün 100 bin civarında “Turkano” var. Emin değilim o civarda olduğu söyleniyor. Gelen hiç kimse aç kalmadı. Hiç kimse sürünmedi. Bu topraklarda herkese ekmek var. Korkmayın. “Kafeste doğan kuşlar uçmayı hastalık zannederler”. (Alejandro Jodorwsky)
Son hesaplaşma. Modern, batı tarzı yaşam ile cahil, Arap tarzı doğulu yaşamın son hesaplaşması…
HAYIR çıksa da ümidim yok. Çünkü Erdoğan bir sebep değil sonuçtur. Hatta Erdoğan gitse bile yerine o kafada birisini bulur bu cahil millet. Ama acaba bir mucize olur da HAYIR çıkarsa, hiç olmazsa belki demokrasi kurtulabilir mi?
Eğer EVET çıkarsa Avrupa birliği görüşmeleri, Nato hepsi bitti. Ülke parçalanmaya doğru. Belki iç savaş.
Cehennemden evvel son çıkış. 16 Nisan 2017.
Allah yardımcımız olsun…
Sevgiyle kalın, hoşça kalın…

Aaron Baruch  (Ankaralı)

Kaynakça  : Sayın Rıfat Bali ,  (Hastürk)
                    Türkiye Musevi cemaatinin sayın  yetkilileri,
                     İsrail'deki Türkiyeliler Derneğinin sayın yetkilileri,                                 
                      Akademia - Sayın Şule  Toktaş - Gayrimüslim azınlıklar nüfus hareketleri.
                     Şalom gazetesi arşivleri - Sn. İvo Molinas
                     Sn. Ayşe Hür – 6-7 Eylül olayları
                     Sn. Ayşe Hür 1934 Trakya olayları
                     Sn.Rıdvan Akar – Aşkale yolcuları
                     Teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum.

Ayrıca :         La Fortuna – 1934 Trakya olayları - http://ankarali-50.blogspot.co.il/
                     Kurunı  Vustai – Varlık vergisi - http://ankarali-527.blogspot.co.il/
                     Yirmi sınıf İhtiyat askerleri –
                     Las vente klasas - http://ankarali-51.blogspot.co.il/

                     Mahşerin dört atlısı – 6-7 Eylül olayları - http://ankarali-526.blogspot.co.il/

5 yorum:

 1. Acaba cok tek tarafli yazmadinizmi?
  Turkiye senelerce yahudiler icin iyi bir memleket olmadi mi? Turkiye yahudileri Nazi vahsetinden korumadi mi? Turk diplomatlari yahudileri hic kurtarmadi mi?
  Cok tek tarafli bir yazi. Ben se Istanbulda buyudum, 40 senedir Israeldeyim. Turkiyede bu anlattiginiz dusmanliklari hic hissetmedim. Babam 40 seneleronde askerdi-gercek asker, oyle yol mol yapmadi.
  Insallah Turk halki aydinligi gorur ve demokrasiye geri doner
  Bir seyde haklisiniz, evet veya hayir, hic farketmiyecek.....
  Moiz Terem

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Değerli Moiz, hayretler içerisindeyim. Tekirdağda yağmalar yaşanmadı mı? Lütfen okuyun bakın linkini koyuyorum. http://ankarali-50.blogspot.co.il/ 20 sınıf ihtiyatlar diye babalarımızı askere götürüp taş kırdırmadılar mı? Vitali Hakko'nun ağzından okuyun. Lütfen okuyun. Bakın bunun da linkini koyuyorum. http://ankarali-51.blogspot.co.il/ Varlık vergisinde neler yaşandı bilmiyor musunuz, haberiniz olmadı mı hiç? Lütfen okuyun. http://ankarali-527.blogspot.co.il/ 6-7 eylül olayları diye bir şey işitmediniz mi? Nasıl oluyor da bu düşmanlıkları hiç hissetmedim diyorsunuz? Bana kalırsa biraz okumanız ve bilinçlenmeniz lazım...Saygılarımla...

   Sil
 2. Acaba cok tek tarafli yazmadinizmi?
  Turkiye senelerce yahudiler icin iyi bir memleket olmadi mi? Turkiye yahudileri Nazi vahsetinden korumadi mi? Turk diplomatlari yahudileri hic kurtarmadi mi?
  Cok tek tarafli bir yazi. Ben se Istanbulda buyudum, 40 senedir Israeldeyim. Turkiyede bu anlattiginiz dusmanliklari hic hissetmedim. Babam 40 seneleronde askerdi-gercek asker, oyle yol mol yapmadi.
  Insallah Turk halki aydinligi gorur ve demokrasiye geri doner
  Bir seyde haklisiniz, evet veya hayir, hic farketmiyecek.....
  Moiz Terem

  YanıtlaSil
 3. Selam Aaron , doğruları yazmışsın , Gayrimüslümlerde Türkiyede yaşarken devamlı bir korku ve güvensizlik mevcuttu , bu gün geçtikçe de artıyor maalesef , devlete güven yok. Şimdi referandum oldu ,kesin sonuç yok ama büyük ihtimalle Erdoğanın isteiği oldu. Nasıl oldu , neler yaptılar o da ayrı bir tartışma konusu ama şu gerçek var ki artık Türkiye bizim eski Türkiye olmayacak. Göç dalgası hızlanacak . Yalnız verdiğin rakamlar bana biraz yanlış gibi geldi , ben de biraz bu işlerin içinde olduğum için son 1 yıl içinde yaklaşık kaç kişi gitti , kaç kişi sırada bekliyor diye biliyorum , senin yazdığından fazla sadece İsraele gidenler. Kalanlar da 17000 değil tahminim 10000 cıvarı. Bu arada son zamanlarda Nufus yaş ortalamasının yükselmesinden dolayı takip ediyorsan 1 bebek doğarken 6-7 kişi vefat ediyor. yani nufus hızla eriyor.

  YanıtlaSil
 4. Değerli Gerşon, verdiğim rakamlar doğrudur. Gelenlerin sayılarını İsrael'deki Türkiyeliler derneğinden aldım. Bu konsolosluk vasıtasıyla gelenlerin resmi sayısıdır. Aniden gelmek zorunda kalanlar bu sayıya dahil değildir. Ancak bu son bahsettiğim yılda 3-5 kişiden fazla değil. Türkiye'deki Yahudi cemaatinin sayısı ise en yetkili ağızdan alındı. Kendi ifadesi ile 17 bin civarı. Bu görüşmemizin üstünden bir yıl geçmedi. 2016 senesinde resmen aliya yapanlar 116 kişi, yani çok değişmiş olamaz. Yazılarımda tahmine yer vermiyorum. Emin değilsem de yazmam. Ancak eğer araştırır ve daha değişik sayılara ulaşırsanız lütfen kaynağınız ile birlikte bildirin. Derhal yayınlarım. İyi günleriniz olsun... Aaron Baruch (Ankaralı)

  YanıtlaSil

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.